Tuesday, October 30, 2007

တပ္မ၂၂ ဗုိလ္ခ်ဴပ္တင္လွ၏ သမီးမိသားစု - ေနာက္ဆံုးရသတင္း

Sydney ၿမိဳ႕မွေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားအရ ဗုိလ္ခ်ဴပ္တင္လွ၏ သမီးမိသားစုဟာ အေျခခ်ေနထိုင္ရန္လာေရာက္ခဲ့ၾကတာမဟုတ္ဘဲ၊ ၎တို႔၏ သမီးႏွစ္ဦးကို ေက်ာင္းထား ရန္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္လခန္႔ေနထိုင္လည္ပတ္ခဲ့ၾကကာ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္သြား ေၾကာင္းၾကားသိရပါတယ္။ ၎တို႔၏ သမီးငယ္ကိုေက်ာင္းတက္ရန္ ထားခဲ့ၾက ေၾကာင္းၾကားသိရပါတယ္။ သတင္းဆက္လက္စုံစမ္းၿပီး တင္ျပေပးသြားပါမယ္။

No comments: